вторник, 1 септември 2015 г.

на любовта ми

ти си моята литература
всеки мой стих
всяка думичка
значението й
смисълът
ти си пунктуацията
всяка запетая
толкова погрешно поставена
а изглеждаща
толкова приятно
и си даже празното място
между символчето
и думата
ти си делящата ги
пауза
ти си действието
винаги глагола
обичам, първо лице,
единствено число,
(и само един човек)

ти си моята литература
всичко това
и много повече
но точката
никога не си
и няма и да ти позволя
защото
аз и ти
не познаваме думата
край
а след теб
не искам ново начало